Välkommen Daniel!

Daniel börjar hos oss och vi hälsar honom varmt välkommen till Creo. Han har stor erfarenhet av juridisk rådgivning och processföring i domstol. Han biträder löpande alla typer av klienter inom civilrättens område, med tyngdpunkt på affärsjuridik, fastighets- och entreprenadrätt samt tvistelösning av olika slag. Läs mer om Daniel under rubriken ”Om Creo”.