Tvistelösning

Vi på Creo advokater är skickliga ombud i såväl domstolsprocesser som under förhandlingsstadiet. Vi hjälper dig att nå dina mål i alla typer av tvister, från början till slut. 
Kontakta oss

Tvistemål

Ett tvistemål är ett mål som handläggs i domstol mellan parter som inte kan komma överens. Parter i ett tvistemål kan vara såväl privatpersoner som företag eller föreningar. Tvisten kan bestå av en mängd olika problem, allt från avtalsfrågor till familjerättsliga frågor. En tvist pågår ofta under en lång tid, innebär en osäkerhet och för med sig kostnader för båda parter. Därför är det viktigt att anlita ett erfaret juridiskt ombud så snabbt som möjligt. Skyndsamt och korrekt agerande är avgörande för din framgång!

Hur vi hjälper dig

Tvistemål inleds genom att en stämningsansökan ges in till tingsrätten. Domstolen kallar till möte och parterna lägger fram sin bevisning. Det är komplicerat och regelstyrt. Ofta krävs specialistkompetens för att inte hamna fel. Vi hjälper dig genom hela tvisten, med förlikning, skiljeförfarande, alternativ tvistlösning och domstolsprocesser.

Vår omfattande erfarenhet av tvistemålsprocesser ger oss goda möjligheter att bedöma dina chanser på förhand. Ibland är det bättre att tvisten inte tas till domstol. Då hjälper vi dig i stället med förhandling eller alternativa tillvägagångsätt. Självklart jobbar vi också förebyggande! Genom upprättande av ordentliga avtal och bedömande av komplikationer och risker hjälper vi dig att undvika utdragna tvister och onödiga kostnader.

Om det väl skulle krävas att processa i domstol så är Creo Advokater det naturliga valet. Många av våra jurister har tidigare arbetat på domstol. Vi vet hur domare tänker och vi är skickliga processförare.

Rättsskydd

Om du har en hemförsäkring eller en företagsförsäkring så har du oftast så kallat rättsskydd genom den. Det betyder att du kan få dina rättsliga kostnader ersatta av ditt försäkringsbolag om du hamnar i en tvist. Vanligtvis täcker rättsskyddet det mesta av rättegångskostnaderna, till exempel ombudskostnader och kostnader för att ta fram nödvändig bevisning. För den som förlorar en rättslig process i domstol kan rättsskyddet även omfatta motpartens rättegångskostnader.

Vi hjälper dig att kontrollera villkoren för din rättsskyddsförsäkring och ansöker om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag.

Kontakta oss
Creo skapar värde, löser problem och trappar om möjligt ned konflikter. Vi tycker om människor och trivs med vad vi gör. Vad kan vi göra för dig?
Jörn Liljeström, Grundare

Kontakta oss

Har du några frågor du vill bollplanka eller ha råd i aktuella ärenden är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.
  Se de Allmänna villkoren som alltid gäller vid anlitande av oss.


  • Växel Creo Advokater
   08 – 562 403 40
  • creo@creoadvokater.se
  • Creo Advokater
   Styrmansgatan 2
   114 54 Stockholm
  sv_SESvenska