Testamente

Skriv ett testamente för att se till att din egendom fördelas precis så som du vill. Hos oss på Creo Advokater ser vi alltid till dina önskemål och behov! Första kontakten är kostnadsfri.

Kontakta oss

Testamente

Ett testamente är en rättshandling som reglerar hur en persons egendom ska fördelas efter personens bortgång. För att egendom som finns kvar vid dödsfall ska fördelas så som personen önskar krävs att det finns ett giltigt testamente, ett vanligt brev eller avtal räcker som huvudregel inte. 

Det är viktigt att ta kontrollen och bestämma över din egendom, annars är det lagen som styr vem som ärver just dig.

Det finns många situationer där testamente är nödvändigt för att skydda sin make, maka eller partner i en situation där hon eller han lämnas kvar vid ett dödsfall. Att äga en bostad med en annan person är för många självklart och konsekvenserna av att den ena parten avlider är inget som de flesta tänker på först det ofrånkomliga händer.

När behövs ett testamente?

Se följande situationer där Du måste skriva testamente för att det ska bli som du önskar.

 • Om makar vill att särkullbarn och gemensamma bröstarvingar ska ärva lika mycket. Din partner kan ha barn sedan tidigare som du betraktat som gemensamt och vill att alla barnen ska ärva lika mycket efter er.
 • Om makar med särkullbarn vill att den efterlevande maken ska kunna bo kvar i det gemensamma hemmet eller leva vidare med samma standard (minimera särkullbarnets arvslott till laglott så att barnet får resterade arv vid den sist avlides död).
 • Om makar med gemensamma barn vill att det som barnen ska ärva blir deras enskilda egendom. Det kan vara för att undvika att barnets partner/framtida partner får del av detta vid en separation.
 • Om makar med gemensamma barn vill att barnen ska få ut sina arv direkt efter den först avlidne. Ibland finns egendom som makar med gemensamma barn vill att barnen ska få direkt, till exempel ett landställe.
 • Om sambor vill ärva varandra (nödvändigt om samborna äger en bostad som de vill kunna bo kvar i om ena sambon dör).

Se till att upprätta testamente redan idag, så att din egendom fördelas precis som DU vill den dag du går bort.

Creo Advokater hjälper dig att upprätta ett testamente. Första kontakten är kostnadsfri!

Kontakta oss

Hur vi hjälper dig

Första kontakten sker per telefon eller e-post

Du ringer eller skickar e-post till någon av våra jurister och berättar om ditt problem. Vi bokar tillsammans in en tid för inledande samtal, antingen på advokatbyrån eller hos dig i dina lokaler.

Inledande samtal hos oss eller hos dig

Vi träffas för ett förutsättningslöst möte. Syftet är att vi ska förstå dig och vad du behöver hjälp med. Vi informerar dig även om våra villkor och arbetssätt. När vi har bildat oss en uppfattning om ditt problem ger vi dig konkreta förslag på hur vi kan lösa det.

Victoria Fridén

Advokat/Partner
 • Kontakt
 • Om Victoria

Victoria har sedan hon tog sin juristexamen vid Stockholms universitet arbetat på jurist- och advokatbyråer innan hon blev partner på Creo Advokater.
Victoria biträder både företag och privatpersoner i rättsliga ärenden och är särskilt specialiserad inom familjerättens område (bl.a. upprättande av äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal, bouppteckning vid dödsfall, arvskiftes- och gåvohandlingar m.m.). Vidare biträder hon ofta klienter i arvsrättsliga tvister och i vårdnadsmål samt åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

Victoria biträder även företag och privatpersoner i andra civilrättsliga mål i domstol, t.ex. vid fordringstvister.

Kontakta Victoria om du har ett ärende där du önskar ha en advokat som ger sitt yttersta för att tillvarata dina rättigheter.

Creo skapar värde, löser problem och trappar om möjligt ned konflikter. Vi tycker om människor och trivs med vad vi gör. Vad kan vi göra för dig?
Jörn Liljeström, Grundare

Kontakta oss

Har du några frågor du vill bollplanka eller ha råd i aktuella ärenden är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.
  Se de Allmänna villkoren som alltid gäller vid anlitande av oss.


  • Växel Creo Advokater
   08 – 562 403 40
  • creo@creoadvokater.se
  • Creo Advokater
   Styrmansgatan 2
   114 54 Stockholm
  sv_SESvenska