Störande hyresgäster

Här listar vi de steg som en hyresvärd måste vidta och saker att tänka på vid störande hyresgäster
Kontakta oss

6 steg för att komma tillrätta med störande hyresgäster

När någon stör andra boende gäller det för hyresvärden att agera snabbt och korrekt för att skydda de som utsätts för störningarna. Nedan följer en checklista på de viktigaste åtgärderna för hyresvärden.

Ni behöver anlita juridiskt ombud vid uppsägning och förverkande. Det är alltför lätt att göra misstag som leder till att uppsägningen misslyckas och störningarna kan fortsätta. 

1. Ta reda på om störningarna är tillräckligt allvarliga

Störningarna måste vara så allvarliga att de försämrar andras bostadsmiljö så mycket att det inte ska behöva tålas. Att en granne renoverar sin lägenhet på normalt sätt är sådant som måste tålas. Man måste också tåla att grannarna ibland har fest, duschar och spolar oregelbundna tider, har barn som bullrar och annat som tillhör ett normalt liv. Våldsamt eller hotfullt beteende mot andra hyresgäster eller allvarliga störningar nattetid är sådant som aldrig behöver tålas.

2. Skicka en rättelseanmodan

Hyresvärden ska skicka en tillsägelse till hyresgästen att ändra sitt beteende omgående. Det är viktigt att den störande får klart för sig vad som är fel och förstår att detta måste upphöra. Det är först om det går att bevisa att störningarna fortsätter som uppsägning kan ske. Rättelseanmodan kan delges på förenklat sätt men man ska göra vad man kan för att hyresgästen ska förstå situationen och ändra beteendet.

Vid rättelseanmodan gäller det att tänka på detaljer. Den tid som hyresgästen har på sig att svara måste anges. Om tidsfristen glöms bort måste rättelsen göras om vilket innebär att du som hyresvärd förlorar tid. Det måste också tydligt framgå vilken lägenhet som avses.

Delgivning kan som exempel göras genom personlig överlämning till hyresgästen eller genom rekommenderat brev. 

Efter rättelseanmodan är det viktigt att anteckna tid och hur allvarliga störningar är samt be grannar att göra detsamma. Detta för att ha bevis för de störningar som förekommit.

3. Kontakta socialtjänsten

Om det är fråga om förverkande av en bostadshyresgäst måste i regel socialtjänsten underrättas innan uppsägningen.

4. Delgivning av uppsägning

Man måste vara helt säker på att hyresgästen får en uppsägning, uppsägningen måste därför delges till hyresgästen. Delgivning kan ske personligen eller genom rekommenderat brev med mottagningsbevis. Det behövs bevisning om när uppsägningen delgivits. 

5. Håll isär vanlig uppsägning till avtalstidens utgång och uppsägning på grund av förverkande

Olika regler gäller för uppsägning till avtalstidens utgång och omedelbar uppsägning på grund av att hyresrätten förverkats. Det är ett viktigt vägval som är beroende av situationen. Vi hjälper er att välja det som är optimalt i den situation ni befinner er i.

Vid störningar ser vi över vilka möjligheter det finns att hitta alternativa förverkandegrunder, som t ex bristande betalning, andrahandsupplåtelse, samlarbeteende och vägrat tillträde.

6. Att ta frågan till domstol eller inte

Att väcka talan i domstol och gå igenom en hel rättsprocess kan kännas jobbigt, tidskrävande och dyrt. Vi på Creo Advokater hjälper er att ta fram snabbare lösningar genom förhandling och i vissa fall även genom att erbjuda avflyttningsersättning.

Har ni problem med störande hyresgäster i ert hus?

Vi på Creo Advokater hjälper er att snabbt och effektivt sätta stopp för störningarna så att ni kan få ett tryggt och lugnt bostadshus igen.

Kontakta oss

Hur vi hjälper dig

Första kontakten sker per telefon eller e-post

Du ringer eller skickar e-post till någon av våra jurister och berättar om ditt problem. Vi bokar tillsammans in en tid för inledande samtal, antingen på advokatbyrån eller hos dig i dina lokaler.

Inledande samtal hos oss eller hos dig

Vi träffas för ett förutsättningslöst möte. Syftet är att vi ska förstå dig, din verksamhet och vad du behöver hjälp med. Vi informerar dig även om våra villkor och arbetssätt. När vi har bildat oss en uppfattning om ditt problem ger vi dig konkreta förslag på hur vi kan lösa det.

Förlikning – ni kommer överens i godo

Om man kommer överens kan en process i domstolen undvikas. Det är ofta bra om man vill fortsätta göra affärer tillsammans i framtiden. Vi förhandlar för dig så att du får en affärsmässig överenskommelse. På så vis sparar du tid och pengar, både nu och framöver.

Domstolsprocessen

Om man inte kommer överens kan domstolen avgöra vem som har rätt. Domstolen kallar till möte och parterna lägger fram sin bevisning. Att processa i domstol är komplicerat och kräver ofta specialistkompetens. Vi har tidigare arbetat på domstol och vet hur domare tänker.

Rättsskydd

Om du har en hemförsäkring eller en företagsförsäkring så har du oftast så kallat rättsskydd genom den. Det betyder att du kan få dina rättsliga kostnader ersatta av ditt försäkringsbolag om du hamnar i en tvist. Vanligtvis täcker rättsskyddet det mesta av rättegångskostnaderna, till exempel ombudskostnader och kostnader för att ta fram nödvändig bevisning. För den som förlorar en rättslig process i domstol kan rättsskyddet även omfatta motpartens rättegångskostnader. Vi hjälper dig att kontrollera villkoren för din rättsskyddsförsäkring och ansöker om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag.

Creo skapar värde, löser problem och trappar om möjligt ned konflikter. Vi tycker om människor och trivs med vad vi gör. Vad kan vi göra för dig?
Jörn Liljeström, Grundare

Kontakta oss

Har du några frågor du vill bollplanka eller ha råd i aktuella ärenden är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.
  Se de Allmänna villkoren som alltid gäller vid anlitande av oss.


  • Växel Creo Advokater
   08 – 562 403 40
  • creo@creoadvokater.se
  • Creo Advokater
   Styrmansgatan 2
   114 54 Stockholm
  sv_SESvenska