Upphörande av samboskap och skilsmässa

Det är alltid tråkigt att skiljas från någon man älskat. Genom att ta juridisk hjälp direkt underlättar ni den redan svåra situationen och hanterar er skilsmässa på bästa sätt.

Kontakta oss

Äktenskapsskillnad

Det är alltid tråkigt när ett äktenskap inte fungerar och man måste skilja sig från den som man älskat. För att kunna bearbeta sorgen är det bra att snabbt ta tag i det juridiska och anlita en advokat för att se till att det blir så bra som möjligt för dig när ni går skilda vägar.

Advokaten Victoria Fridén hjälper dig hela vägen genom din skilsmässa så att du får den egendom som du har rätt till.

Bodelning

Vid upplösning av ett äktenskap genom skilsmässa eller dödsfall ska makarna enligt lag göra en bodelning. I bodelningen ingår all makarnas egendom som är giftorättsgods och makarnas skulder. Bodelningen innebär enkelt förklarat att makarna delar lika på all egendom som de äger och innehar efter avdrag för deras respektive skulder.

Giftorättsgods eller enskild egendom

Vad är giftorättsgods?
När du gifter dig blir all egendom som du ägde innan du gifte dig och all egendom som du införskaffar under äktenskapet giftorättsgods. Med all egendom avses just all egendom såsom hus, lägenhet, pengar på banken, aktier, möbler i hemmet, bilar och båtar. Giftorättsgods delas lika mellan makarna vid en skilsmässa.

Hur vet jag om någon egendom är min enskilda egendom?
Egendom kan bli makes enskilda egendom genom
• Äktenskapsförord
• Gåva med föreskrift om enskild egendom
• Testamente i vilket egendomen gjorts till makens enskilda

Om du inte har ett äktenskapsförord eller har fått någon egendom som gjorts till din enskilda egendom så är egendomen giftorättsgods och ska bodelas vid upplösande av ert äktenskap. Enskild egendom delas inte lika mellan makarna vid en skilsmässa.

Skilsmässa inom 5 år 

Om äktenskapen upplöses innan 5 år har gått kan den make som är den ”rikaste” maken (innehar mest tillgångar) begära jämkning vid en skilsmässa och på så viss behöver inte all den makens tillgångar delas. Hänsyn tas även till den sambotid som föregått äktenskapet vid bedömande av äktenskapets längd och möjlighet till jämkning.

Står du inför en skilsmässa och vill vara säker på att du får den egendom som du har rätt till bör du redan idag kontakta advokat.

Första kontakten är kostnadsfri!

Kontakta oss

Upphörande av samboskap

Vid upphörande av samboskap ska oftast en bodelning göras. Det som delas lika mellan makarna är gemensam bostad, gemensamt bohag såsom möbler, sådant som ni införskaffat för gemensamt bruk.

Vi hjälper dig som står inför en separation med din sambo med att tillvarata dina intressen i separationen. Det kan exempelvis handla om att ansöka om kvarsittanderätt i bostaden, upprätta en bodelning eller se till att du får den egendom du har rätt till.

Kontakta oss på Creo Advokater redan idag! Första kontakten är kostnadsfri.

Hur vi hjälper dig

Första kontakten sker per telefon eller e-post

Du ringer eller skickar e-post till någon av våra jurister och berättar om ditt problem. Vi bokar tillsammans in en tid för inledande samtal, antingen på advokatbyrån eller hos dig i dina lokaler.

Inledande samtal hos oss eller hos dig

Vi träffas för ett förutsättningslöst möte. Syftet är att vi ska förstå dig och vad du behöver hjälp med. Vi informerar dig även om våra villkor och arbetssätt. När vi har bildat oss en uppfattning om ditt problem ger vi dig konkreta förslag på hur vi kan lösa det.

Victoria Fridén

Advokat/Partner
 • Kontakt
 • Om Victoria

Victoria har sedan hon tog sin juristexamen vid Stockholms universitet arbetat på jurist- och advokatbyråer innan hon blev partner på Creo Advokater.
Victoria biträder både företag och privatpersoner i rättsliga ärenden och är särskilt specialiserad inom familjerättens område (bl.a. upprättande av äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal, bouppteckning vid dödsfall, arvskiftes- och gåvohandlingar m.m.). Vidare biträder hon ofta klienter i arvsrättsliga tvister och i vårdnadsmål samt åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

Victoria biträder även företag och privatpersoner i andra civilrättsliga mål i domstol, t.ex. vid fordringstvister.

Kontakta Victoria om du har ett ärende där du önskar ha en advokat som ger sitt yttersta för att tillvarata dina rättigheter.

Creo skapar värde, löser problem och trappar om möjligt ned konflikter. Vi tycker om människor och trivs med vad vi gör. Vad kan vi göra för dig?
Jörn Liljeström, Grundare

Kontakta oss

Har du några frågor du vill bollplanka eller ha råd i aktuella ärenden är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.
  Se de Allmänna villkoren som alltid gäller vid anlitande av oss.


  • Växel Creo Advokater
   08 – 562 403 40
  • creo@creoadvokater.se
  • Creo Advokater
   Styrmansgatan 2
   114 54 Stockholm
  sv_SESvenska