Medarbetare

Jörn Liljeström

Advokat/Partner
 • Kontakt
 • Om Jörn

Jörn studerade vid Lunds universitet med examen 1992, Efter tingsmeritering har han arbetat inom HSB som ombud för bostadsrättsföreningar andra fastighetsägare och bolag i civilrättsliga tvister i hela landet i alla instanser med sitt första mål i HD 1999. Från 2003 har han fortsatt med affärsjuridik och tvistelösning inom och utanför domstol på advokatbyrå.

Kontakta Jörn när ni behöver ombud i för att lösa en tvist, hantera krav och anspråk av större art inom det civilrättsliga området, även utanför det som berör fastighetsägare. Han har även stor erfarenhet av allt som berör berör styrelser i bolag och bostadsrättsföreningar. 

Victoria Fridén

Advokat/ Partner
 • Kontakt
 • Om Victoria

Victoria har sedan hon tog sin juristexamen vid Stockholms universitet arbetat på jurist- och advokatbyråer innan hon blev partner på Creo Advokater.

Victoria biträder både företag och privatpersoner i rättsliga ärenden och är särskilt specialiserad inom familjerättens område (bl.a. upprättande av äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal, bouppteckning vid dödsfall, arvskiftes- och gåvohandlingar m.m.). Vidare biträder hon ofta klienter i arvsrättsliga tvister och i vårdnadsmål samt åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

Victoria biträder även företag och privatpersoner i andra civilrättsliga mål i domstol, t.ex. vid fordringstvister.

Kontakta Victoria om du har ett ärende där du önskar ha en advokat som ger sitt yttersta för att tillvarata dina rättigheter.

Daniel Edström

Advokat
 • Kontakt
 • Om Daniel

Daniel tog sin juristexamen från Uppsala universitet 2001 och innehar certifikat i internationell och komparativ rätt från Tilburg University (1999). Efter examen arbetade han som bolagsjurist inom bl a telekom och för Stockholms Stadsmission. Sedan 2008 har han varit verksam på advokatbyrå. 

Daniel har stor erfarenhet av juridisk rådgivning och processföring i domstol. Han biträder löpande alla typer av klienter inom civilrättens område, med tyngdpunkt på affärsjuridik, fastighets- och entreprenadrätt samt tvistelösning av olika slag. 

Välkommen att kontakta Daniel för effektiv rådgivning och vid behov av advokat för en rättslig tvist.

Carl-Johan Wärn

Jurist
 • Kontakt
 • Om Carl-Johan

Carl-Johan har flerårig erfarenhet av tvistlösning och processföring från Stockholms tingsrätt och affärsjuridisk byrå.

Han har särskild erfarenhet av entreprenad och tvister mellan företag. Carl-Johan har även en pol. kand. i offentlig förvaltning och hjälper till vid upphandlingar.

Kontakta Carl-Johan för juridisk rådgivning och särskilt om ditt företag har problem med att få betalt.

Jacob Wallroth

Jurist
 • Kontakt
 • Om Jacob

Jacob har en svensk juristexamen och en master i affärsjuridik från Turins universitet. Han har tidigare varit verksam vid Göteborgs tingsrätt och Utrikesdepartementet. På Creo arbetar han med tvistlösning och är särskilt inriktad på fastighetsrätt och byggfrågor.

Tveka inte att höra av dig till Jacob för juridisk rådgivning.

Frida Ristner

Jurist
 • Kontakt
 • Om Frida

Frida har en kandidatexamen i internationell rättsvetenskap från Örebro Universitet och en master från Stockholms Universitet i Europeisk ekonomisk rätt där hon specialiserat sig på konkurrensrätt.

Frida har under sina studier arbetat deltid som assistent på advokatbyrå och har många års erfarenhet inom servicebranschen.

Kontakta Frida om du har allmänna frågor kring administrationen eller ditt ärende.

Saga Jönsson

Jurist
 • Kontakt
 • Om Saga

Saga har juristexamen från Uppsala universitet och arbetar främst med familjerättsärenden tillsammans med advokat Victoria Fridén.

Isabelle Lindgren

Paralegal
 • Kontakt
 • Om Isabelle

Isabelle har studerat till Paralegal och arbetar främst med administration och informationsinhämtning.

Kanske du?

Jurist
 • Kontakt
 • Om tjänsten

Vi söker en tingsmeriterad biträdande jurist till vårt team.

Är du den vi söker? Läs mer här! 

Hur vi arbetar

Vi hjälper dig och ditt företag med praktiskt användbar rådgivning och effektiva åtgärder. Internt utvecklar vi hela tiden vår kompetens och arbetar kostnadseffektivt i team med ett stort mått av hjälpsamhet och omtanke. 

Kontakta oss

Om du behöver råd i en aktuell fråga eller om du behöver lösa ett problem så är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mail.
  Se de Allmänna villkoren som alltid gäller vid anlitande av oss.


  • Växel Creo Advokater
   08 – 562 403 40
  • creo@creoadvokater.se
  • Creo Advokater
   Styrmansgatan 2
   114 54 Stockholm
  sv_SESvenska