Kunskapsbank

Välkommen Carl-Johan!

Carl-Johan börjar också hos oss och vi hälsar även honom varmt välkommen till Creo. Han har flerårig erfarenhet av civilrättslig tvistlösning från Stockholms tingsrätt och advokatbyrå. Han har särskild erfarenhet av hyrestvister och att hjälpa företag att få betalt. Läs mer om Carl-Johan ovan under rubriken “om Creo”.

Välkommen Jacob!

Creo får ytterligare förstärkning och välkomnar varmt Jacob till oss. Han har tidigare varit verksam på Utrikesdepartementet och kom till Creo efter två års tingstjänstgöring vid Göteborgs tingsrätt. Han arbetar med tvistlösning och är särskilt inriktad på internationell familjerätt, arbetsrätt och bolagsrätt. Läs mer om Jacob ovan under rubriken “om Creo”.

Lagändring ger fastighetsägare möjligheten att stoppa Airbnb

Klagar dina trogna och skötsamma hyresgäster på spring i trappen? Har du tröttnat på att huset blivit turisthotell?

Sedan den 1 oktober 2019 har betydelsefull lagstiftning införts som påverkar andrahandshyresgästers ställning.

På samma sätt som tidigare får en förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand inte ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler och andra nyttigheter. Genom de nya reglerna kan dock förstahandshyresgästen förlora sitt kontrakt om en för hög hyra tas ut.

Det har även införts nya regler om otillåten andrahandsuthyrning. Om en hyreslägenhet överlåts eller upplåts i andra hand utan samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden kan hyresvärden begära att hyresförhållandet ska upphöra. Tidigare fanns en regel som sa att hyresrätten inte fick förverkas om hyresgästen efter tillsägelse utan dröjsmål antingen vidtog rättelse eller ansökte om tillstånd i hyresnämnden och fick det.

Genom lagändringen den 1 oktober 2019 gäller dock att hyresrätten är förverkad och hyresvärden är berättigad att säga upp avtalet i förtid utan möjlighet till rättelse från hyrestagarens sida. Hyresgästen kan alltså inte längre undgå förverkande genom att göra rättelse eller ansöka om tillstånd och få ansökan beviljad. Det enda undantaget som gäller är om hyresgästen kan visa någon giltig ursäkt för sin otillåtna andrahandsuthyrning. Så kan t.ex. vara fallet om hyresvärden lämnat felaktig eller otydlig information till hyresgästen om huruvida en överlåtelse eller upplåtelse kräver samtycke eller tillstånd.

De nya reglerna påverkar såväl hyresgästernas ställning som hyresvärdar och fastighetsägares förvaltning. Creo Advokater bistår regelbundet med rådgivning och handläggning av ärenden som gäller förverkande av hyresrätter. Lagändringen gör att de fall som tidigare varit svårhanterade och dyra nu har blivit kostnadseffektiva och snabba.

Välkommen Victoria!

Vi expanderar i jämn takt och nu välkomnar vi advokat/partner Victoria Fridén! Hon har sedan hon tog sin juristexamen vid Stockholms universitet arbetat på jurist- och advokatbyråer innan hon blev partner på Creo Advokater.

Victoria biträder både företag och privatpersoner i rättsliga ärenden och är särskilt specialiserad inom familjerättens område, läs mer om henne ovan under rubriken “om Creo”.

Välkommen Anders!

Anders Lundberg börjar hos oss och vi hälsar honom varmt välkommen till Creo! Efter två års tingstjänstgöring vid Eskilstuna tingsrätt är han taggad på vara på ombudssidan och fortsätta sin karriär på advokatbyrå.

Läs mer om honom på sidan.

Förhandsavtal prövas i Svea hovrätt

Det har varit svårt att undgå alla de tvister som uppstått rörande förhandsavtal för nyproduktion om dels dess giltighet och dels avtalsbrott med anledning av försening. Med en oenig domstol förlorades tvisten mot Brf West Side Solna i tingsrätten. Domen har inte vunnit laga kraft eftersom Svea hovrätt har beviljat prövningstillstånd. Hovrättens dom väntas i början av 2020.

HD har fastslagit att en förening kan krävas på skadestånd vid s.k. dold pant

Den 8 mars 2019 meddelade högsta domstolen en dom som innebär att en bostadsrättsförening alltid ansvarar för fel i lägenhetsförteckningen. Fallet handlade om rätt till skadestånd när en pantsättning inte fanns med i lägenhetsförteckningen. Den som sålt lägenheten hade inte betalat sina skulder och löst sin pant vid försäljningen. En pantsättning av bostadsrätten hade alltså blivit kvar efter försäljningen – så kallad dold pant.

Ove Schramm här på Creo Advokater företrädde bostadsrättsföreningen och kommenterar domen, samt behovet att inrätta ett offentligt pantregister så här:

Det var en mycket hård, men klargörande, dom i en sak som aldrig har prövats tidigare.

Läs mer

Vi välkomnar Johanna Berg!

Creo har nöjet att presentera vår senaste medarbetare, Johanna Berg.
Du är välkommen att kontakta henne om du behöver hjälp med allt från biträde i en komplicerad avtalstvist till att skriva ett testamente. Läs mer om henne här.

sv_SESvenska
en_GBEnglish (UK) sv_SESvenska