Köpare av bostadsrätt?

Creo Advokater har lång och gedigen erfarenhet av att bistå klienter vid ärenden om fel i bostadsrätt. Den första kontakten är alltid kostnadsfri.

Kontakta oss

Vi hjälper dig som köpt en lägenhet

Ett köp av en ny lägenhet är ofta en stor privatinvestering. Om du är missnöjd med köpet är det därför viktigt att du agerar direkt. Det kan exempelvis hända att du upptäcker en vattenskada i badrummet eller att något som säljaren utfäst inte stämmer, såsom lägenhetens storlek.

Är något fel och du är missnöjd med köpet är det bra att direkt rådfråga en advokat om vilka rättigheter du har. På så vis kan du agera korrekt mot säljaren utan att riskera att förlora din rätt till ersättning. Vi erbjuder gratis rådgivning över telefon och kan snabbt ge ett besked om vad som gäller. Ring oss på 08-562 403 40!

Om du behöver gå vidare med krav mot säljaren har nästan alla rättsskydd genom hemförsäkringen. Det innebär att ditt försäkringsbolag betalar det mesta av de juridiska kostnaderna.

Dina rättigheter som köpare

Vid inledande möte så gör vi en bedömning om felet i din bostad ger dig rätt att:

 1. Kräva att felet åtgärdas.
 2. Kräva ett prisavdrag eller ersättning för att du själv avhjälper felet.
 3. Kräva ersättning för den skada du drabbats av genom felet. Det kan vara ersättning för utgifter, inkomstförlust eller annan förlust på grund av felet. Du kan också kräva ersättning för prisskillnad för köp av en annan dyrare bostadsrätt på grund av hävning av köpet.

Exempel på fel:

 • Badrum eller kök i bostadsrätten är felaktiga eller fungerar inte som det är tänkt, till exempel lutar golvet inte mot golvbrunnen som det ska.
 • Lägenheten är mindre än vad säljaren utfäst, till exempel genom att ytan som står i kontraktet inte stämmer med en uppmätning av lägenheten.
 • Lägenheten saknar något som står i köpekontraktet, till exempel så fungerar inte golvvärmen.

Reklamation

Om du upptäcker ett fel så måste du specificera bristerna och meddela säljaren så snabbt som möjligt, senast inom skälig tid efter att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet. Gör du inte detta i tid kan du förlora din rätt till ersättning.

Det är därför viktigt att du kontaktar oss för att få hjälp med att:

 1. Bedöma om felet är köprättsligt.
 2. Göra en korrekt reklamation för att dina möjligheter till framgång ska öka.
 3. Driva dina krav så att du ökar chansen till framgång.
Kontakta oss
Creo skapar värde, löser problem och trappar om möjligt ned konflikter. Vi tycker om människor och trivs med vad vi gör. Vad kan vi göra för dig?
Jörn Liljeström, Grundare

Kontakta oss

Har du några frågor du vill bollplanka eller ha råd i aktuella ärenden är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.
  Se de allmänna villkoren som gäller vid anlitande av oss.


  • 08 – 562 403 40
  • creo@creoadvokater.se
  • Creo Advokater
   Styrmansgatan 2
   114 54 Stockholm

  Hur vi arbetar

  Vi hjälper dig och ditt företag med praktiskt användbar rådgivning och effektiva åtgärder. Internt utvecklar vi hela tiden vår kompetens och stärker varandra. Vi arbetar effektivt i team med ett stort mått av hjälpsamhet och omtanke både internt och i förhållande till dig som klient. I ett yrke där man behöver skapa goda lösningar är det viktigt att vi som hjälper dig trivs och att vår fulla potential kan tas till vara. Det är så vi tar hand om våra klienter på bästa sätt. Med lite extra omtanke.

  Jörn Liljeström

  Advokat/Partner
  • Kontakt
  • Om Jörn

  Jörn tog sin juristexamen vid Lunds universitet 1992. Efter tingsmeritering vid Huddinge tingsrätt har han som verksam inom HSB varit ombud för i huvudsak fastighetsägare i civilrättsliga tvister och fört deras talan i hela landet. Från 2003 har han fortsatt med tvistemålshantering m.m. på advokatbyrå.

  Kontakta Jörn när ni behöver ombud i rättegång eller för att förebygga och lösa tvister inom det civilrättsliga området, inklusive allt som berör delägare och styrelser i bolag och bostadsrättsföreningar. 

  Victoria Fridén

  Advokat/ Partner
  • Kontakt
  • Om Victoria

  Victoria har sedan hon tog sin juristexamen vid Stockholms universitet arbetat på jurist- och advokatbyråer innan hon blev partner på Creo Advokater.

  Victoria biträder både företag och privatpersoner i rättsliga ärenden och är särskilt specialiserad inom familjerättens område (bl.a. upprättande av äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal, bouppteckning vid dödsfall, arvskiftes- och gåvohandlingar m.m.). Vidare biträder hon ofta klienter i arvsrättsliga tvister och i vårdnadsmål samt åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

  Victoria biträder även företag och privatpersoner i andra civilrättsliga mål i domstol, t.ex. vid fordringstvister.

  Kontakta Victoria om du har ett ärende där du önskar ha en advokat som ger sitt yttersta för att tillvarata dina rättigheter.

  Daniel Edström

  Advokat
  • Kontakt
  • Om Daniel

  Daniel tog sin juristexamen från Uppsala universitet 2001 och innehar certifikat i internationell och komparativ rätt från Tilburg University (1999). Efter examen arbetade han som bolagsjurist inom bl a telekom och för Stockholms Stadsmission. Sedan 2008 har han varit verksam på advokatbyrå. 

  Daniel har stor erfarenhet av juridisk rådgivning och processföring i domstol. Han biträder löpande alla typer av klienter inom civilrättens område, med tyngdpunkt på affärsjuridik, fastighets- och entreprenadrätt samt tvistelösning av olika slag. 

  Välkommen att kontakta Daniel för effektiv rådgivning och vid behov av advokat för en rättslig tvist.

  Carl-Johan Wärn

  Jurist
  • Kontakt
  • Om Carl-Johan

  Carl-Johan har flerårig erfarenhet av tvistlösning och processföring från Stockholms tingsrätt och affärsjuridisk byrå.

  Han har särskild erfarenhet av entreprenad och tvister mellan företag. Carl-Johan har även en pol. kand. i offentlig förvaltning och hjälper till vid upphandlingar.

  Kontakta Carl-Johan för juridisk rådgivning och särskilt om ditt företag har problem med att få betalt.

  Frida Ristner

  Jurist
  • Kontakt
  • Om Frida

  Frida har en kandidatexamen i internationell rättsvetenskap från Örebro Universitet och en master från Stockholms Universitet i Europeisk ekonomisk rätt där hon specialiserat sig på konkurrensrätt.

  Frida har under sina studier arbetat deltid som assistent på advokatbyrå och har många års erfarenhet inom servicebranschen.

  Kontakta Frida om du har allmänna frågor kring administrationen eller ditt ärende.

  Jacob Wallroth

  Jurist
  • Kontakt
  • Om Jacob

  Jacob har en svensk juristexamen och en master i affärsjuridik från Turins universitet. Han har tidigare varit verksam vid Göteborgs tingsrätt och Utrikesdepartementet. På Creo arbetar han med tvistlösning och är särskilt inriktad på fastighetsrätt och byggfrågor.

  Tveka inte att höra av dig till Jacob för juridisk rådgivning.

  Saga Jönsson

  Paralegal
  • Kontakt
  • Om Saga

  Saga studerar på juristprogrammet i Uppsala samtidigt som hon jobbar deltid hos oss på Creo Advokater med allt från att ta hand om klientbesök till informationsinhämtning och utredningar. 

  sv_SESvenska