Köpare av bostadsrätt?

Creo Advokater har lång och gedigen erfarenhet av att bistå klienter vid ärenden om fel i bostadsrätt. Den första kontakten är alltid kostnadsfri.

Kontakta oss

Vi hjälper dig som köpt en lägenhet

Ett köp av en ny lägenhet är ofta en stor privatinvestering. Om du är missnöjd med köpet är det därför viktigt att du agerar direkt. Det kan exempelvis hända att du upptäcker en vattenskada i badrummet eller att något som säljaren utfäst inte stämmer, såsom lägenhetens storlek.

Är något fel och du är missnöjd med köpet är det bra att direkt rådfråga en advokat om vilka rättigheter du har. På så vis kan du agera korrekt mot säljaren utan att riskera att förlora din rätt till ersättning. Vi erbjuder gratis rådgivning över telefon och kan snabbt ge ett besked om vad som gäller. Ring oss på 08-562 403 40!

Om du behöver gå vidare med krav mot säljaren har nästan alla rättsskydd genom hemförsäkringen. Det innebär att ditt försäkringsbolag betalar det mesta av de juridiska kostnaderna.

Dina rättigheter som köpare

Vid inledande möte så gör vi en bedömning om felet i din bostad ger dig rätt att:

 1. Kräva att felet åtgärdas.
 2. Kräva ett prisavdrag eller ersättning för att du själv avhjälper felet.
 3. Kräva ersättning för den skada du drabbats av genom felet. Det kan vara ersättning för utgifter, inkomstförlust eller annan förlust på grund av felet. Du kan också kräva ersättning för prisskillnad för köp av en annan dyrare bostadsrätt på grund av hävning av köpet.

Exempel på fel:

 • Badrum eller kök i bostadsrätten är felaktiga eller fungerar inte som det är tänkt, till exempel lutar golvet inte mot golvbrunnen som det ska.
 • Lägenheten är mindre än vad säljaren utfäst, till exempel genom att ytan som står i kontraktet inte stämmer med en uppmätning av lägenheten.
 • Lägenheten saknar något som står i köpekontraktet, till exempel så fungerar inte golvvärmen.

Reklamation

Om du upptäcker ett fel så måste du specificera bristerna och meddela säljaren så snabbt som möjligt, senast inom skälig tid efter att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet. Gör du inte detta i tid kan du förlora din rätt till ersättning.

Det är därför viktigt att du kontaktar oss för att få hjälp med att:

 1. Bedöma om felet är köprättsligt.
 2. Göra en korrekt reklamation för att dina möjligheter till framgång ska öka.
 3. Driva dina krav så att du ökar chansen till framgång.
Kontakta oss
Creo skapar värde, löser problem och trappar om möjligt ned konflikter. Vi tycker om människor och trivs med vad vi gör. Vad kan vi göra för dig?
Jörn Liljeström, Grundare

Kontakta oss

Har du några frågor du vill bollplanka eller ha råd i aktuella ärenden är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.
Se de allmänna villkoren som gäller vid anlitande av oss.


 • 08 – 562 403 40
 • creo@creoadvokater.se
 • Creo Advokater
  Styrmansgatan 2
  114 54 Stockholm

Hur vi arbetar

Vi hjälper dig och ditt företag med praktiskt användbar rådgivning och effektiva åtgärder. Internt utvecklar vi hela tiden vår kompetens och stärker varandra. Vi arbetar effektivt i team med ett stort mått av hjälpsamhet och omtanke både internt och i förhållande till dig som klient. I ett yrke där man behöver skapa goda lösningar är det viktigt att vi som hjälper dig trivs och att vår fulla potential kan tas till vara. Det är så vi tar hand om våra klienter på bästa sätt. Med lite extra omtanke.

Jörn Liljeström

Advokat/Partner
 • Kontakt
 • Om Jörn

Jörn tog sin juristexamen vid Lunds universitet 1992. Efter tingsmeritering vid Huddinge tingsrätt har han som verksam inom HSB varit ombud för i huvudsak fastighetsägare i civilrättsliga tvister och fört deras talan i hela landet. Från 2003 har han fortsatt med tvistemålshantering m.m. på advokatbyrå.

Kontakta Jörn när ni behöver ombud i rättegång eller för att förebygga och lösa tvister inom det civilrättsliga området, inklusive allt som berör delägare och styrelser i bolag och bostadsrättsföreningar. 

Victoria Fridén

Advokat/ Partner
 • Kontakt
 • Om Victoria

Victoria har sedan hon tog sin juristexamen vid Stockholms universitet arbetat på jurist- och advokatbyråer innan hon blev partner på Creo Advokater.

Victoria biträder både företag och privatpersoner i rättsliga ärenden och är särskilt specialiserad inom familjerättens område (bl.a. upprättande av äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal, bouppteckning vid dödsfall, arvskiftes- och gåvohandlingar m.m.). Vidare biträder hon ofta klienter i arvsrättsliga tvister och i vårdnadsmål samt åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

Victoria biträder även företag och privatpersoner i andra civilrättsliga mål i domstol, t.ex. vid fordringstvister.

Kontakta Victoria om du har ett ärende där du önskar ha en advokat som ger sitt yttersta för att tillvarata dina rättigheter.

Nathalie Ripén

Kontorschef & Paralegal
 • Kontakt
 • Om Nathalie

Nathalie har sedan 2014 arbetat tillsammans med Jörn Liljeström. Hon utbildade sig till paralegal vid Påhlmans Handelsinstitut och är involverad i de flesta av Jörns ärenden. Efter fortsatta studier inom organisering och ledning är hon även ansvarig över HR, marknadsföring, verksamhetsplanering och administration.

Kontakta Nathalie om det är något som rör Creos verksamhet eller om du inte får tag på Jörn.

Jacob Wallroth

Jurist
 • Kontakt
 • Om Jacob

Jacob har en svensk juristexamen och en master i affärsjuridik från Turins universitet. Han har tidigare varit verksam vid Göteborgs tingsrätt och Utrikesdepartementet. På Creo arbetar han med tvistlösning och är särskilt inriktad på fastighetsrätt och byggfrågor.

Tveka inte att höra av dig till Jacob för juridisk rådgivning.

Ove Schramm

Fastighetsjurist
 • Kontakt
 • Om Ove

Ove har sedan han var klar med juristutbildningen 2002 arbetat med fastighetsfrågor och är specialist på bostadsrätt. Han har tidigare jobbat på SABO, HSB och Fastighetsägarna. Han håller utbildningar och ger stöd till styrelser i föreningsfrågor, är en efterfrågad stämmoordförande och hjälper till att lösa tvister.

Ove kan det mesta om föreningsfrågor såsom stadgar, praktiskt styrelsearbete och stämmor. Han kan också frågor om upplåtelser av vindar, andelstal och beräkning av insatser och medlemskap.

Tveka inte att höra av dig till Ove om du har krångliga föreningsfrågor.

Carl-Johan Wärn

Jurist
 • Kontakt
 • Om Carl-Johan

Carl-Johan har flerårig erfarenhet av tvistlösning och processföring från Stockholms tingsrätt och affärsjuridisk byrå.

Han har särskild erfarenhet av entreprenad och tvister mellan företag. Carl-Johan har även en pol. kand. i offentlig förvaltning och hjälper till vid upphandlingar.

Kontakta Carl-Johan för juridisk rådgivning och särskilt om ditt företag har problem med att få betalt.

Frida Ristner

Paralegal
 • Kontakt
 • Om Frida

Frida har en kandidatexamen i internationell rättsvetenskap från Örebro Universitet och en master från Stockholms Universitet i Europeisk ekonomisk rätt där hon specialiserat sig på konkurrensrätt.

Frida har under sina studier arbetat deltid som assistent på advokatbyrå och har många års erfarenhet inom servicebranschen.

Kontakta Frida om du har allmänna frågor kring administrationen eller ditt ärende.

Jesper Hasselquist

Fastighetsjurist
 • Kontakt
 • Om Jesper

Jesper har juristexamen från Uppsala Universitet och har jobbat med allmän affärsjuridik sedan år 2007. Han har tidigare jobbat på juristbyrå och Fastighetsägarna samt är specialist på hyresrätt.

Jesper kan hjälpa er med alla frågor som berör hyresrätter, bostadsrätter eller övriga för fastighetsägare förekommande problem. Han har stor erfarenhet av hyresnämnds-processer och hyresförhandling, både vad gäller bostäder och kommersiella lokaler.

Tveka inte att höra av dig till Jesper om du som fastighetsägare vill ha en skicklig och erfaren jurist.

sv_SESvenska
en_GBEnglish (UK) sv_SESvenska