Stockholms tingsrätt meddelande den 8 maj 2020 en dom i det omtalade målet mellan bostadsrättsföreningen Välbehaget och kebabrestaurangen Midan vid Hornsbergsstrand i Stockholm. Bostadsrättsföreningen Välbehaget har idag genom ombuden advokat Jörn Liljeström och biträdande jurist Carl-Johan Wärn från Creo Advokater överklagat domen.

Målet
handlar om att boende ovanför restaurang Midan inte har kunnat sova på nätterna
på grund av störningar nattetid. Midan har förnekat att det funnits några
störningar alls. För att bevisa att det funnits störningar vittnade sju boende som
alla berättade att de inte kunnat sova på grund av höga ljud och slammer från
Midan på natten. De har mått mycket dåligt av störningar och sömnbrist.

Tingsrätten trodde på vittnena och konstaterade att Midan stört på natten, även mellan 02.00 och 05.00. Men eftersom restaurang Midan hade rätt att ha öppet till 23:00 och under helger till 24:00 menade tingsrätten att restaurang Midan hade rätt att störa på natten. Tingsrätten sa att restaurang Midan ”behöver bland annat tid att diska, städa och förbereda morgondagens arbete efter stängning”. Tingsrätten menade också att om en bostadsrättsförening vill skydda sig mot störningar på natten måste man i hyresavtalet tydligt ange vad som är förbjudet att göra nattetid. Enligt tingsrätten räcker det inte att avtala om öppettider. Om en bostadsrättsförening har använt ett för branschen standardavtal för restaurang, så måste de acceptera störningar hela nätterna, året om.

Tingsrätten bedömde också att även om alla vittnen hela tiden blivit väckta av de nattliga störningarna från Midan, så var det inte tillräckliga bevis för nivån på störningarna. Bostadsrättsföreningen Välbehaget har nu överklagat domen eftersom boende måste ha rätt att kunna sova på nätterna. Tingsrätten har fel i att avtalen uttryckligen måste förbjuda störningar under natten. Standardavtalen för lokaler är inte skrivna på det sättet i dagsläget, säger advokat Jörn Liljeström från Creo Advokater.

Bostadsrättsföreningen Välbehaget kräver att domen ändras och att lagregeln om störningar i boendet (jordabalken 12 kap. 25 §) alltid ska tillämpas för att garantera alla i hela landet ostörd nattsömn, säger advokat Jörn Liljeström från Creo Advokater.

Om tingsrättens dom inte ändras riskerar många av landets bostadsrättsföreningar att utsättas för störningar som gör att de boende inte kan sova. Då måste alla med lokaler i sitt bostadshus skriva nya lokalhyresavtal som tillräckligt tydligt förbjuder störningar nattetid, säger advokat Jörn Liljeström från Creo Advokater.

Så här beskriver vittnena de nattliga störningarna:

 • Ljud i nivå som
  att befinna sig i en bowlinghall
 • Ljud som
  överröstar samtal och film
 • Dotter trodde att
  åskan gick
 • Ljud i nivå med
  att bo över tunnelbanan
 • Ljud som om
  grannarna är en mekanisk verkstad
 • Ljud som om
  grannarna renoverar mitt i natten
 • Ljud som om någon
  bryter sig in i lägenheten
 • Inte jämförbart
  med att bo över andra restauranger
 • Flera av vittnena
  har vaknat i stort sett varje natt

Advokat Jörn Liljeström från Creo Advokater är tillgänglig för frågor på telefon 08-562 403 41