Familjerätt

Creo Advokater bistår vid alla livets faser. Från vårdnad och omsorg av barn till testamenten och bouppteckningar.

Kontakta oss

Frågor som rör barn

Advokat och partner Victoria Fridén är specialiserad på familjerätt och har lång erfarenhet av frågor som rör barn. Om du som förälder vill ändra något förhållande som rör ditt barn, kan du vända dig till oss på Creo Advokater för att få juridisk rådgivning. Victoria hjälper er då med allt från avtal om vårdnad, boende och umgänge, samarbetssamtal genom familjerätten i din kommun, fastställande av föräldraskap eller förhandling i domstol.

Läs mer om vårdnad, boende och umgänge

Äktenskap och samboskap

Vid ingående av samboskap och äktenskap krävs att båda parter är överens om vad som ska gälla för det fall att förhållandet skulle ta slut. I ett samboförhållande krävs samboavtal för att reglera hur bodelningen ska ske vid en separation. Vid äktenskap gäller enligt huvudregeln att all makarnas egendom delas lika i en bodelning. Om ni som gifta eller framtida makar önskar att reglera ägandeförhållandet vid en eventuell framtida separation krävs ett äktenskapsförord.

Kontakta oss på Creo Advokater om du vill se över behovet av ett samboavtal eller äktenskapsförord i er relation. För det fall en separation redan är aktuellt i din relation hjälper vi dig med bodelning eller företräder dig i tvist med din tidigare partner.

Läs mer om äktenskapsförord och samboavtal
Läs mer om skilsmässa

Testamente och framtidsfullmakt

En vanlig missuppfattning är att många tror sig ha automatisk arvsrätt efter sin partner om man gifter sig, oavsett om ens partner har barn sedan tidigare. Så är det inte. Om barn från en tidigare relation eller om gemensamma barn till ogifta föräldrar vill få ut sitt arv direkt kan den efterlevande maken lämnas i en situation som paret inte förutsett. Därför är det alltid viktigt att skriva testamente. 

En annan vanlig missuppfattning handlar om situationen att du eller någon anhörig blir oförmögen att hantera ekonomiska och juridiska angelägenheter. Många tror att ens partner, barn eller förälder automatiskt kan hjälpa till med ärenden såsom att betala räkningar endast genom att legitimera sig som anhörig. Så lätt är det inte utan det krävs en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt är alltså ett avtal som du upprättar för att just den du litar på ska kunna hjälpa dig med dina angelägenheter när du själv inte kan göra detta. 

Vi på Creo Advokater hjälper dig med testamenten och framtidsfullmakter. Kontakta oss för att se över behovet i just din familj.

Läs mer om testamente
Läs mer om framtidsfullmakt

Bouppteckning och arvskifte

Vi på Creo hjälper dig som förlorat en anhörig med bouppteckning och arvskifte. Arvskifte krävs för att överta en fastighet, bostadsrätt eller för att tillskiftas bankmedel. Om du hamnar i tvist med övriga dödsbodelägare är det viktigt att ta juridisk rådgivning omgående för att bevaka dina rättigheter i dödsboet.

Victoria Fridén hjälper dig att tillvarata din rätt vid någons bortgång.

Kontakta oss
läs mer om bouppteckning och arvskifte
Creo skapar värde, löser problem och trappar om möjligt ned konflikter. Vi tycker om människor och trivs med vad vi gör. Vad kan vi göra för dig?
Jörn Liljeström, Grundare

Kontakta oss

Har du några frågor du vill bollplanka eller ha råd i aktuella ärenden är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.
  Se de allmänna villkoren som gäller vid anlitande av oss.


  • Växel Creo Advokater
   08 – 562 403 40
  • creo@creoadvokater.se
  • Creo Advokater
   Styrmansgatan 2
   114 54 Stockholm

  Hur vi arbetar

  Vi hjälper dig och ditt företag med praktiskt användbar rådgivning och effektiva åtgärder. Internt utvecklar vi hela tiden vår kompetens och stärker varandra. Vi arbetar effektivt i team med ett stort mått av hjälpsamhet och omtanke både internt och i förhållande till dig som klient. I ett yrke där man behöver skapa goda lösningar är det viktigt att vi som hjälper dig trivs och att vår fulla potential kan tas till vara. Det är så vi tar hand om våra klienter på bästa sätt. Med lite extra omtanke.

  Jörn Liljeström

  Advokat/Partner
  • Kontakt
  • Om Jörn

  Jörn tog sin juristexamen vid Lunds universitet 1992. Efter tingsmeritering vid Huddinge tingsrätt har han som verksam inom HSB varit ombud för i huvudsak fastighetsägare i civilrättsliga tvister och fört deras talan i hela landet. Från 2003 har han fortsatt med tvistemålshantering m.m. på advokatbyrå.

  Kontakta Jörn när ni behöver ombud i rättegång eller för att förebygga och lösa tvister inom det civilrättsliga området, inklusive allt som berör delägare och styrelser i bolag och bostadsrättsföreningar. 

  Victoria Fridén

  Advokat/ Partner
  • Kontakt
  • Om Victoria

  Victoria har sedan hon tog sin juristexamen vid Stockholms universitet arbetat på jurist- och advokatbyråer innan hon blev partner på Creo Advokater.

  Victoria biträder både företag och privatpersoner i rättsliga ärenden och är särskilt specialiserad inom familjerättens område (bl.a. upprättande av äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal, bouppteckning vid dödsfall, arvskiftes- och gåvohandlingar m.m.). Vidare biträder hon ofta klienter i arvsrättsliga tvister och i vårdnadsmål samt åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

  Victoria biträder även företag och privatpersoner i andra civilrättsliga mål i domstol, t.ex. vid fordringstvister.

  Kontakta Victoria om du har ett ärende där du önskar ha en advokat som ger sitt yttersta för att tillvarata dina rättigheter.

  Daniel Edström

  Advokat
  • Kontakt
  • Om Daniel

  Daniel tog sin juristexamen från Uppsala universitet 2001 och innehar certifikat i internationell och komparativ rätt från Tilburg University (1999). Efter examen arbetade han som bolagsjurist inom bl a telekom och för Stockholms Stadsmission. Sedan 2008 har han varit verksam på advokatbyrå. 

  Daniel har stor erfarenhet av juridisk rådgivning och processföring i domstol. Han biträder löpande alla typer av klienter inom civilrättens område, med tyngdpunkt på affärsjuridik, fastighets- och entreprenadrätt samt tvistelösning av olika slag. 

  Välkommen att kontakta Daniel för effektiv rådgivning och vid behov av advokat för en rättslig tvist.

  Carl-Johan Wärn

  Jurist
  • Kontakt
  • Om Carl-Johan

  Carl-Johan har flerårig erfarenhet av tvistlösning och processföring från Stockholms tingsrätt och affärsjuridisk byrå.

  Han har särskild erfarenhet av entreprenad och tvister mellan företag. Carl-Johan har även en pol. kand. i offentlig förvaltning och hjälper till vid upphandlingar.

  Kontakta Carl-Johan för juridisk rådgivning och särskilt om ditt företag har problem med att få betalt.

  Jacob Wallroth

  Jurist
  • Kontakt
  • Om Jacob

  Jacob har en svensk juristexamen och en master i affärsjuridik från Turins universitet. Han har tidigare varit verksam vid Göteborgs tingsrätt och Utrikesdepartementet. På Creo arbetar han med tvistlösning och är särskilt inriktad på fastighetsrätt och byggfrågor.

  Tveka inte att höra av dig till Jacob för juridisk rådgivning.

  Frida Ristner

  Jurist
  • Kontakt
  • Om Frida

  Frida har en kandidatexamen i internationell rättsvetenskap från Örebro Universitet och en master från Stockholms Universitet i Europeisk ekonomisk rätt där hon specialiserat sig på konkurrensrätt.

  Frida har under sina studier arbetat deltid som assistent på advokatbyrå och har många års erfarenhet inom servicebranschen.

  Kontakta Frida om du har allmänna frågor kring administrationen eller ditt ärende.

  Saga Jönsson

  Paralegal
  • Kontakt
  • Om Saga

  Saga studerar på juristprogrammet i Uppsala samtidigt som hon jobbar deltid hos oss på Creo Advokater med allt från att ta hand om klientbesök till informationsinhämtning och utredningar. 

  sv_SESvenska