Entreprenadjuridik – byggbolag, hantverkare och konsumenter

I en entreprenad ska ett arbete eller en leverans utföras inom en viss tid. Vid större kommersiella projekt finns standardavtal som anger hur de vanligaste frågorna ska hanteras. Vid mindre arbeten hos privatpersoner finns konsumentlagar som reglerar relationen mellan näringsidkare och konsument. Ibland händer det ändå att man inte kommer överens. Creo Advokater har gedigen erfarenhet av att bistå klienter inom bygg och entreprenad. Den första kontakten är alltid kostnadsfri.

Kontakta oss

Vi hjälper dig

För att undvika att en tvist uppstår är det viktigt att känna till de lagar och regler som finns när du skriver dina avtal. Vi erbjuder rådgivning, granskning och avtalsskrivning i förhandlingsstadiet inför ett projekt, så att du slipper problem senare. De flesta tvister uppstår under projektets gång, särskilt om avtalet har varit otydligt. Tvisten kan till exempel gälla priset, leveranstiden eller själva utförandet. Vi hjälper dig att hamna rätt, oavsett om du är entreprenör, hantverkare eller konsument.

Du som entreprenör är missnöjd med din underentreprenör eller leverantör

Ett byggbolag ägde en grävmaskin av märket Take-Job. En dag hörde byggbolagets samarbetspartner av sig och bad om att få använda grävmaskinen, eftersom deras maskin hade gått sönder. De kom muntligen överens om att samarbetspartnern skulle få använda maskinen. Senare visade det sig att de hade olika uppfattningar om det var ett kostnadsfritt lån eller en hyra av maskinen. Enligt domstolen är utgångspunkten att man ska betala ersättning om man i yrkesmässig verksamhet använder någon annans egendom. Den som påstår att det varit ett lån måste alltså bevisa det. I det här fallet ansåg domstolen ändå inte att samarbetspartnern skulle betala för att ha använt maskinen, bland annat eftersom byggbolaget hade krävt betalning för sent. Om du väntar för länge med att kräva betalt eller gör det på fel sätt kan det bli svårt att få rätt (Hovrättens dom T 2853-16).

Du som konsument är missnöjd med en hantverkares arbete

En familj anlitade en hantverkare för att montera åtta takfönster på sitt hus. En tid efter att jobbet var klart upptäckte familjen att det läckte in vid takfönstren, särskilt när det blåste ute. Vatten trängde in och skadade underlaget av masonit. Från insidan på huset såg man att målarfärgen hade släppt under ett av fönstren. Från utsidan syntes en utbuktning mellan två av fönstren, där det även hade börjat växa mossa. Familjen menade att problemen berodde på att hantverkaren inte hade monterat fönstren fackmässigt. Hantverkaren ansåg att arbetet hade utförts korrekt och att läckaget berodde på felaktigt underhåll. Domstolen slog fast att hantverkarens arbete inte hade varit fackmässigt, bland annat för att fönstertillverkarens monteringsanvisningar inte hade följts. Hantverkaren fick betala familjen för att göra om arbetet och för att reparera de fuktskador som hade uppkommit. Det händer att hantverkare begår misstag, men det kan vara svårt att argumentera med yrkesmän om vad som är fackmässigt (Hovrättens dom T 6859-17).

Du som hantverkare har utfört ett arbete åt en privatperson som vägrar betala

Ett par köpte en fastighet med ett bostadshus. I samband med köpet anlitade de en hantverkare för att bygga om huset på löpande räkning. Man kom muntligen överens om att hantverkaren skulle riva ut ytskiktet på ett gammalt golv och jämna ut golvet där det lutade. Det var ett litet arbete som hantverkaren uppskattade skulle kosta cirka 150 000 kronor. Strax efter att hantverkaren påbörjat arbetet upptäcktes ett antal dolda fel i badrummet. Hantverkaren uppskattade då grovt att arbetet skulle kosta cirka 325 000 kronor. Senare visade det sig att det också fanns dolda fel i köket, som hantverkaren åtgärdade. När arbetet hade slutförts blev det tvist om priset. Paret hävdade att hantverkaren hade lovat ett fast takpris om 325 000 kronor för hela entreprenaden. Hantverkaren menade å sin sida att man hade avtalat om arbete på löpande räkning. Domstolen kom fram till att det visserligen finns konsumentregler som skyddar privatpersoner från alltför höga priser, men att det är konsumenten som ska bevisa att man har avtalat om ett takpris. Paret fick alltså betala för allt det arbete som hantverkaren hade utfört. På Creo Advokater har vi lång erfarenhet av att hjälpa företag att få betalt för sitt arbete (Högsta domstolens dom NJA 2005 s. 205).

Kontakta oss

Carl-Johan Wärn

Jurist
 • Kontakt
 • Om Carl-Johan

Carl-Johan har flerårig erfarenhet av tvistlösning och processföring från Stockholms tingsrätt och affärsjuridisk byrå.

Han har särskild erfarenhet av entreprenad och tvister mellan företag. Carl-Johan har även en pol. kand. i offentlig förvaltning och hjälper till vid upphandlingar.

Kontakta Carl-Johan för juridisk rådgivning och särskilt om ditt företag har problem med att få betalt.

Daniel Edström

Advokat
 • Kontakt
 • Om Daniel

Daniel tog sin juristexamen från Uppsala universitet 2001 och innehar certifikat i internationell och komparativ rätt från Tilburg University (1999). Efter examen arbetade han som bolagsjurist inom bl a telekom och för Stockholms Stadsmission. Sedan 2008 har han varit verksam på advokatbyrå.
Daniel har stor erfarenhet av juridisk rådgivning och processföring i domstol. Han biträder löpande alla typer av klienter inom civilrättens område, med tyngdpunkt på affärsjuridik, fastighets- och entreprenadrätt samt tvistelösning av olika slag.
Välkommen att kontakta Daniel för effektiv rådgivning och vid behov av advokat för en rättslig tvist.

Jacob Wallroth

Jurist
 • Kontakt
 • Om Jacob

Jacob har en svensk juristexamen och en master i affärsjuridik från Turins universitet. Han har tidigare varit verksam vid Göteborgs tingsrätt och Utrikesdepartementet. På Creo arbetar han med tvistlösning och är särskilt inriktad på fastighetsrätt och byggfrågor.

Tveka inte att höra av dig till Jacob för juridisk rådgivning.

Hur vi hjälper dig

Första kontakten sker per telefon eller e-post

Du ringer eller skickar e-post till någon av våra jurister och berättar om ditt problem. Vi bokar tillsammans in en tid för inledande samtal, antingen på advokatbyrån eller hos dig i dina lokaler.

Inledande samtal hos oss eller hos dig

Vi träffas för ett förutsättningslöst möte. Syftet är att vi ska förstå dig, din verksamhet och vad du behöver hjälp med. Vi informerar dig även om våra villkor och arbetssätt. När vi har bildat oss en uppfattning om ditt problem ger vi dig konkreta förslag på hur vi kan lösa det.

Förlikning – ni kommer överens i godo

Om man kommer överens kan en process i domstolen undvikas. Det är ofta bra om man vill fortsätta göra affärer tillsammans i framtiden. Vi förhandlar för dig så att du får en affärsmässig överenskommelse. På så vis sparar du tid och pengar, både nu och framöver.

Domstolsprocessen

Om man inte kommer överens kan domstolen avgöra vem som har rätt. Domstolen kallar till möte och parterna lägger fram sin bevisning. Att processa i domstol är komplicerat och kräver ofta specialistkompetens. Vi har tidigare arbetat på domstol och vet hur domare tänker.

Rättsskydd

Om du har en hemförsäkring eller en företagsförsäkring så har du oftast så kallat rättsskydd genom den. Det betyder att du kan få dina rättsliga kostnader ersatta av ditt försäkringsbolag om du hamnar i en tvist. Vanligtvis täcker rättsskyddet det mesta av rättegångskostnaderna, till exempel ombudskostnader och kostnader för att ta fram nödvändig bevisning. För den som förlorar en rättslig process i domstol kan rättsskyddet även omfatta motpartens rättegångskostnader. Vi hjälper dig att kontrollera villkoren för din rättsskyddsförsäkring och ansöker om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag.

Creo skapar värde, löser problem och trappar om möjligt ned konflikter. Vi tycker om människor och trivs med vad vi gör. Vad kan vi göra för dig?
Jörn Liljeström, Grundare

Kontakta oss

Har du några frågor du vill bollplanka eller ha råd i aktuella ärenden är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.
  Se de Allmänna villkoren som alltid gäller vid anlitande av oss.


  • Växel Creo Advokater
   08 – 562 403 40
  • creo@creoadvokater.se
  • Creo Advokater
   Styrmansgatan 2
   114 54 Stockholm
  sv_SESvenska