Överlåtelse av hyresrätt

Oavsett om du som fastighetsägare innehar hyresrätter för bostadsändamål eller kommersiella lokaler kan vi på Creo Advokater bistå dig.

Contact us

Vad gäller om en hyresgäst vill överlåta eller byta lägenhet?

I vissa fall kan det hända att en hyresgäst vill bli av med ett hyresförhållande innan hyrestidens utgång eller flytta till en annan lägenhet. Du som hyresvärd tvingas då att ta ställning till om du kan acceptera en annan hyresgäst. Det kan ibland vara svårt att avgöra om hyresgästen har rätt till att byta sin lägenhet till en annan eller rätt att överlåta lägenheten till någon annan. Det kan även vara svårt att avgöra om den tilltänkta nya hyresgästen är godtagbar och kan förväntas leva upp till hyresavtalets förpliktelser.

Vi på Creo Advokater finns här för att bistå dig som hyresvärd med råd och dåd för att förenkla detta för dig.

Contact us

Överlåtelse av lokalhyresrätt

Ibland kan det finnas behov av att överlåta en lokal till någon annan. Det kan ske i samband med överlåtelse av verksamheten som bedrivs i lokalen eller av lokalhyresavtalet ensamt. Oavsett är det viktigt att förhålla sig till vissa regler.

Får en hyresvärd hindra en överlåtelse?

En hyresgäst får inte överlåta lokalen utan hyresvärdens samtycke. Hyresvärden har rätt att motsätta sig överlåtelse av lokalen. Hyresvärdens beslut kan dock komma att överklagas till Hyresnämnden.

Om hyresgästen innehaft lokalen i mindre än tre år får kontraktet endast överlåtas om synnerliga skäl föreligger. Sådana synnerliga skäl skulle till exempel kunna vara oförutsedd sjukdom som hindrar fortsatt verksamhet.

Vad gäller om hela verksamheten överlåts?

När en lokal överlåts tillsammans med överlåtelse av verksamheten har hyresgästen möjlighet att får tillstånd av Hyresnämnden för överlåtelse av lokalen. Hyresnämnden ska lämna tillstånd till överlåtelsen om inte hyresvärden haft giltig anledning att neka överlåtelsen. En giltig anledning kan exempelvis vara nya hyresgästens bristande betalningsförmåga.

Observera att överlåtelse av aktier i ett företag som är hyresgäst inte innebär att det är fråga om en överlåtelse till annan. Om aktierna överlåts är det fortfarande samma hyresgäst (bolaget) som hyr lokalen.

Svara på ansökan om tillstånd direkt, även under semestertider!

Om hyresvärden inte svarar på hyresgästens ansökan om tillstånd inom tre veckor får hyresgästen säga upp sitt kontrakt i förtid, den så kallade semesterparagrafen. Detsamma gäller om hyresvärden nekar överlåtelse utan skälig anledning. Vad som är skälig anledning kan vara svårt att bedöma så rådfråga gärna en jurist innan du säger upp ditt kontrakt på grund av att hyresvärden motsatt sig överlåtelse. Detta kan vara viktigt för hyresvärdar att komma ihåg, främst i semestertider, så att man inte riskerar att behöva acceptera en överlåtelse som man från början haft anledning och rätt att neka. 

Contact us

Överlåtelse av bostadshyresrätt

Hyresgäster som hyr en bostad har normalt en stark ställning i förhållande till hyresvärden. Vad gäller överlåtelser har dock en hyresgäst typiskt sett inte rätt att överlåta hyresrätten till någon annan. En överlåtelse kräver hyresvärdens tillåtelse. Även om hyresgästen inte har rätt att överlåta kontraktet kan hyresvärden alltså tillåta en överlåtelse.

Överlåtelseavgifter är olagliga

Att ta ut en överlåtelseavgift vid överlåtelse av ett hyreskontrakt som avser privatbostad är olagligt och kan leda till straff såsom böter eller fängelse.

När har hyresvärden rätt att neka tillstånd?

Om Hyresvärden inte vill ge tillstånd till överlåtelse kan hyresgästen överklaga till hyresnämnden. Hyresvärden får dock neka tillstånd om det finns anledning till det, till exempel om den tilltänkta hyresgästen inte har betalningsmöjligheter. Om följande punkter är uppfyllda bör en överlåtelse i regel tillåtas:

 • Kontraktet ska överlåtas till en närstående,
 • Hyresgästen har bott tillsammans med den som ska överta kontraktet, åtminstone tre år innan överlåtelsen samt
 • Personen som är tänkt att ta över kontraktet har goda betalningsmöjligheter.

Kontakta gärna oss på Creo Advokater så hjälper vi er att hantera situationen på bästa sätt.

Contact us
Vad gör man om en hyresgäst inte betalar?

Hur vi hjälper dig

Första kontakten sker per telefon eller e-post

Du ringer eller skickar e-post till någon av våra jurister och berättar om ditt problem. Vi bokar tillsammans in en tid för inledande samtal, antingen på advokatbyrån eller hos dig i dina lokaler.

Inledande samtal hos oss eller hos dig

Vi träffas för ett förutsättningslöst möte. Syftet är att vi ska förstå dig, din verksamhet och vad du behöver hjälp med. Vi informerar dig även om våra villkor och arbetssätt. När vi har bildat oss en uppfattning om ditt problem ger vi dig konkreta förslag på hur vi kan lösa det.

Rättsskydd

Om du har en företagsförsäkring så har du oftast så kallat rättsskydd genom den. Det betyder att du kan få dina rättsliga kostnader ersatta av ditt försäkringsbolag om du hamnar i en tvist. Vanligtvis täcker rättsskyddet det mesta av rättegångskostnaderna, till exempel ombudskostnader och kostnader för att ta fram nödvändig bevisning. För den som förlorar en rättslig process i domstol kan rättsskyddet även omfatta motpartens rättegångskostnader. Vi hjälper dig att kontrollera villkoren för din rättsskyddsförsäkring och ansöker om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag.

Contact us
Creo creates value, give sound advice, solves problems before conflict arises and resolves conflicts if possible. We like people and enjoy what we do. What can we do for you?
Jörn Liljeström, Founder

Contact us

If you have any questions or need advice, you are welcome to contact us by phone or mail.
  Se de allmänna villkoren and conditions that apply when hiring us.


  • Växel Creo Advokater
   08 – 562 403 40
  • creo@creoadvokater.se
  • Creo Advokater
   Styrmansgatan 2
   114 54 Stockholm

  How we work

  We help you and your company with useful advice and effective measures. We constantly develop our expertise and strengthen each other. We work in teams of two with a great measure of helpfulness and consideration toward each other and you. In a profession where you need to create good solutions, it is important that we who help you thrive and that our full potential can be utilised for your needs. That's how we take care of our clients in the best way. With a little extra care.

  Jörn Liljeström

  Managing Partner
  • Contact
  • About

  Jörn took his law degree at Lund University in 1992. After two years at Huddinge District Court, he continued working at HSB, representing owners of real estate and condominiums in the area of resolving disputes all kinds of contractual disputes, mostly before court but also through litigation. From 2003, he has continued with dispute resolution, etc, as a lawyer.

  Contact him when you need to prevent or resolve contractual or other disputes in the area of civil law whether outside of court or through litigation. Use him as a sounding board in vexing situations with contractual agreements, business partners, in your company or tenant-owner association. 

  Victoria Fridén

  Partner
  • Contact
  • About

  Victoria has since she graduated in law worked as a lawyer at law firms specialised in family law before she became partner at Creo.

  Victoria focuses her practice on representing clients in Divorce, Family Law and estate litigation. That enable her to give sound advice and help with nuptial agreements, estate disputes and estate planning for multi-generation companies.

  You can also turn to her to put your house in order, and everybody needs up to date documents like Power of Attorney and Last Will and Testament, just in case.

  Contact Victoria and she will advance and protect your interests.

  Daniel Edström

  Lawyer
  • Contact
  • Om Daniel

  Daniel tog sin juristexamen från Uppsala universitet 2001 och innehar certifikat i internationell och komparativ rätt från Tilburg University (1999). Efter examen arbetade han som bolagsjurist inom bl a telekom och för Stockholms Stadsmission. Sedan 2008 har han varit verksam på advokatbyrå. 

  Daniel har stor erfarenhet av juridisk rådgivning och processföring i domstol. Han biträder löpande alla typer av klienter inom civilrättens område, med tyngdpunkt på affärsjuridik, fastighets- och entreprenadrätt samt tvistelösning av olika slag. 

  Välkommen att kontakta Daniel för effektiv rådgivning och vid behov av advokat för en rättslig tvist.

  Carl-Johan Wärn

  Associate
  • Contact
  • Om Carl-Johan

  Carl-Johan har flerårig erfarenhet av tvistlösning och processföring från Stockholms tingsrätt och affärsjuridisk byrå.

  Han har särskild erfarenhet av entreprenad och tvister mellan företag. Carl-Johan har även en pol. kand. i offentlig förvaltning och hjälper till vid upphandlingar.

  Kontakta Carl-Johan för juridisk rådgivning och särskilt om ditt företag har problem med att få betalt.

  Frida Ristner

  Associate
  • Contact
  • Om Frida

  Frida har en kandidatexamen i internationell rättsvetenskap från Örebro Universitet och en master från Stockholms Universitet i Europeisk ekonomisk rätt där hon specialiserat sig på konkurrensrätt.

  Frida har under sina studier arbetat deltid som assistent på advokatbyrå och har många års erfarenhet inom servicebranschen.

  Kontakta Frida om du har allmänna frågor kring administrationen eller ditt ärende.

  Jacob Wallroth

  Associate
  • Contact
  • Om Jacob

  Jacob har en svensk juristexamen och en master i affärsjuridik från Turins universitet. Han har tidigare varit verksam vid Göteborgs tingsrätt och Utrikesdepartementet. På Creo arbetar han med tvistlösning och är särskilt inriktad på fastighetsrätt och byggfrågor.

  Tveka inte att höra av dig till Jacob för juridisk rådgivning.

  Saga Jönsson

  Paralegal
  • Contact
  • Om Saga

  Saga studerar på juristprogrammet i Uppsala samtidigt som hon jobbar deltid hos oss på Creo Advokater med allt från att ta hand om klientbesök till informationsinhämtning och utredningar. 

  en_GBEnglish (UK)