Category: News

Välkommen Daniel!

Välkommen Daniel!

Daniel börjar hos oss och vi hälsar honom varmt välkommen till Creo. Han har stor erfarenhet av juridisk rådgivning och processföring i domstol. Han biträder löpande alla typer av klienter inom civilrättens område, med tyngdpunkt på affärsjuridik, fastighets- och entreprenadrätt samt tvistelösning av olika slag. Läs mer om Daniel under rubriken ”Om Creo”.

Kampen för nattsömn på Hornsbergsstrand – Kebabdomen överklagad till Svea hovrätt

Stockholms tingsrätt meddelande den 8 maj 2020 en dom i det omtalade målet mellan bostadsrättsföreningen Välbehaget och kebabrestaurangen Midan vid Hornsbergsstrand i Stockholm. Bostadsrättsföreningen Välbehaget har idag genom ombuden advokat Jörn Liljeström och biträdande jurist Carl-Johan Wärn från Creo Advokater överklagat domen.

Målet
handlar om att boende ovanför restaurang Midan inte har kunnat sova på nätterna
på grund av störningar nattetid. Midan har förnekat att det funnits några
störningar alls. För att bevisa att det funnits störningar vittnade sju boende som
alla berättade att de inte kunnat sova på grund av höga ljud och slammer från
Midan på natten. De har mått mycket dåligt av störningar och sömnbrist.

Tingsrätten trodde på vittnena och konstaterade att Midan stört på natten, även mellan 02.00 och 05.00. Men eftersom restaurang Midan hade rätt att ha öppet till 23:00 och under helger till 24:00 menade tingsrätten att restaurang Midan hade rätt att störa på natten. Tingsrätten sa att restaurang Midan ”behöver bland annat tid att diska, städa och förbereda morgondagens arbete efter stängning”. Tingsrätten menade också att om en bostadsrättsförening vill skydda sig mot störningar på natten måste man i hyresavtalet tydligt ange vad som är förbjudet att göra nattetid. Enligt tingsrätten räcker det inte att avtala om öppettider. Om en bostadsrättsförening har använt ett för branschen standardavtal för restaurang, så måste de acceptera störningar hela nätterna, året om.

Tingsrätten bedömde också att även om alla vittnen hela tiden blivit väckta av de nattliga störningarna från Midan, så var det inte tillräckliga bevis för nivån på störningarna. Bostadsrättsföreningen Välbehaget har nu överklagat domen eftersom boende måste ha rätt att kunna sova på nätterna. Tingsrätten har fel i att avtalen uttryckligen måste förbjuda störningar under natten. Standardavtalen för lokaler är inte skrivna på det sättet i dagsläget, säger advokat Jörn Liljeström från Creo Advokater.

Bostadsrättsföreningen Välbehaget kräver att domen ändras och att lagregeln om störningar i boendet (jordabalken 12 kap. 25 §) alltid ska tillämpas för att garantera alla i hela landet ostörd nattsömn, säger advokat Jörn Liljeström från Creo Advokater.

Om tingsrättens dom inte ändras riskerar många av landets bostadsrättsföreningar att utsättas för störningar som gör att de boende inte kan sova. Då måste alla med lokaler i sitt bostadshus skriva nya lokalhyresavtal som tillräckligt tydligt förbjuder störningar nattetid, säger advokat Jörn Liljeström från Creo Advokater.

Så här beskriver vittnena de nattliga störningarna:

 • Ljud i nivå som
  att befinna sig i en bowlinghall
 • Ljud som
  överröstar samtal och film
 • Dotter trodde att
  åskan gick
 • Ljud i nivå med
  att bo över tunnelbanan
 • Ljud som om
  grannarna är en mekanisk verkstad
 • Ljud som om
  grannarna renoverar mitt i natten
 • Ljud som om någon
  bryter sig in i lägenheten
 • Inte jämförbart
  med att bo över andra restauranger
 • Flera av vittnena
  har vaknat i stort sett varje natt

Advokat Jörn Liljeström från Creo Advokater är tillgänglig för frågor på telefon 08-562 403 41

Har du koll på din familjejuridiska situation?

Victoria Fridén arbetar med familjerätt hos oss på Creo Advokater och har i samband med Äldrekontakt spelat in en föreläsning om utfallet av livets oförutsedda och förutsedda händelser. Hon pratar därmed om behovet av ett testamente, när ett äktenskapsord har eller kan få betydelse samt varför alla människor bör överväga att upprätta en framtidsfullmakt.

https://www.aldrekontakt.se/inspelningar/2019/11/19/stefanholm-j58p5-znkd2?fbclid=IwAR3czq_2vKVbhlykZzubV6m18NgsEe9-8N58fzll5dEUq_MaqwDQBPKsBbE

In och lyssna och tveka inte att höra av dig om du behöver rådgivning!

 • Creo Advokater
  Styrmansgatan 2
  114 54 Stockholm
 • 08 – 562 403 40
 • creo@creoadvokater.se

Välkommen Carl-Johan!

Carl-Johan börjar också hos oss och vi hälsar även honom varmt välkommen till Creo. Han har flerårig erfarenhet av civilrättslig tvistlösning från Stockholms tingsrätt och advokatbyrå. Han har särskild erfarenhet av hyrestvister och att hjälpa företag att få betalt. Läs mer om Carl-Johan ovan under rubriken “om Creo”.

Välkommen Jacob!

Creo får ytterligare förstärkning och välkomnar varmt Jacob till oss. Han har tidigare varit verksam på Utrikesdepartementet och kom till Creo efter två års tingstjänstgöring vid Göteborgs tingsrätt. Han arbetar med tvistlösning och är särskilt inriktad på internationell familjerätt, arbetsrätt och bolagsrätt. Läs mer om Jacob ovan under rubriken “om Creo”.

Lagändring ger fastighetsägare möjligheten att stoppa Airbnb

Klagar dina trogna och skötsamma hyresgäster på spring i trappen? Har du tröttnat på att huset blivit turisthotell?

Sedan den 1 oktober 2019 har betydelsefull lagstiftning införts som påverkar andrahandshyresgästers ställning.

På samma sätt som tidigare får en förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand inte ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler och andra nyttigheter. Genom de nya reglerna kan dock förstahandshyresgästen förlora sitt kontrakt om en för hög hyra tas ut.

Det har även införts nya regler om otillåten andrahandsuthyrning. Om en hyreslägenhet överlåts eller upplåts i andra hand utan samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden kan hyresvärden begära att hyresförhållandet ska upphöra. Tidigare fanns en regel som sa att hyresrätten inte fick förverkas om hyresgästen efter tillsägelse utan dröjsmål antingen vidtog rättelse eller ansökte om tillstånd i hyresnämnden och fick det.

Genom lagändringen den 1 oktober 2019 gäller dock att hyresrätten är förverkad och hyresvärden är berättigad att säga upp avtalet i förtid utan möjlighet till rättelse från hyrestagarens sida. Hyresgästen kan alltså inte längre undgå förverkande genom att göra rättelse eller ansöka om tillstånd och få ansökan beviljad. Det enda undantaget som gäller är om hyresgästen kan visa någon giltig ursäkt för sin otillåtna andrahandsuthyrning. Så kan t.ex. vara fallet om hyresvärden lämnat felaktig eller otydlig information till hyresgästen om huruvida en överlåtelse eller upplåtelse kräver samtycke eller tillstånd.

De nya reglerna påverkar såväl hyresgästernas ställning som hyresvärdar och fastighetsägares förvaltning. Creo Advokater bistår regelbundet med rådgivning och handläggning av ärenden som gäller förverkande av hyresrätter. Lagändringen gör att de fall som tidigare varit svårhanterade och dyra nu har blivit kostnadseffektiva och snabba.

Välkommen Victoria!

Vi expanderar i jämn takt och nu välkomnar vi advokat/partner Victoria Fridén! Hon har sedan hon tog sin juristexamen vid Stockholms universitet arbetat på jurist- och advokatbyråer innan hon blev partner på Creo Advokater.

Victoria biträder både företag och privatpersoner i rättsliga ärenden och är särskilt specialiserad inom familjerättens område, läs mer om henne ovan under rubriken ”om Creo”.

Förhandsavtal prövas i Svea hovrätt

Det har varit svårt att undgå alla de tvister som uppstått rörande förhandsavtal för nyproduktion om dels dess giltighet och dels avtalsbrott med anledning av försening. Med en oenig domstol förlorades tvisten mot Brf West Side Solna i tingsrätten. Domen har inte vunnit laga kraft eftersom Svea hovrätt har beviljat prövningstillstånd. Hovrättens dom väntas i början av 2020.

en_GBEnglish (UK)