Category: Guides

Välkommen till kunskapsbanken!

Här hjälper vi bl.a. dig som är medlem i en bostadsrättsförening, kanske sitter i styrelsen och behöver lite guidning kring föreningens ansvar samt hur det interna styrelsearbetet ska gå till.

Se alla guider nedan eller sök i vår sökmotor nedan till höger.

Vill ni veta mer är ni alltid välkomna att kontakta oss via mail eller telefon!

 

Dagordning på styrelsemötet

Det finns inga bestämmelser om hur ett styrelsemöte ska gå till. Det finns dock några punkter på dagordningen som är bra om de finns med på alla möten.
Read More

Protokoll på styrelsemötet

Protokoll på styrelsemötet är viktigt eftersom det är föreningens gemensamma minne. Därför är några saker viktiga att tänka på vid utformandet: Read More

Att konstituera styrelsen

När det hållits en ordinarie stämma eller om det hållits en extrastämma som valt nya styrelseledamöter så behöver styrelsen konstituera sig. Det vill säga bestämma vem som ska göra vad. Read More

När kan styrelsen inte fatta beslut?

Det framgår ofta i föreningens stadgar hur många som måste närvara för att styrelsen ska kunna fatta beslut. Annars får man följa lagen om ekonomiska föreningar.

En vanlig bestämmelse är att styrelsen Read More

Arvode till styrelsen

Det är stämman som beslutar vilket arvode styrelseledamöter och andra som fått uppdrag ska ha. Det beror helt enkelt på att det är stämman som har utsett personerna och därför bestämmer hur stor ersättningen ska vara. Read More

Styrelsens rutiner vid klagomål

Styrelsens rutiner vid klagomål är viktiga. Om man har en teknisk förvaltare kan det vara enklast om alla klagomål går via denne. Förvaltaren kan då också ha befogenhet att vidta nödvändiga åtgärder. Sådana frågor kan med fördel vara en del av förvaltningsavtalet.

Styrelsen behöver en rutinbeskrivning för klagomålshanteringen. En sådan kan innefatta: Read More

Information till föreningens medlemmar

Nästan alla styrelser får kritik för att de inte gett tillräcklig information till föreningens medlemmar. Ibland ligger det något i kritiken och ibland inte. Vilka råd kan man då ge för att förbättra situationen? Read More

Styrelseledamöternas sekretess / vårdplikt

Det talas ofta om styrelseledamöternas tystnadsplikt. Fast egentligen finns det inte en sådan tystnadsplikt som exempelvis offentliganställda ofta har. En mer korrekt beskrivning är vårdplikt, alltså en skyldighet att väl vårda såväl föreningen som medlemmarna. Med vårdplikt innefattas att: Read More

Arbetsfördelning inom styrelsen

Styrelsen är ett kollektiv. Alla ledamöter har ett ansvar för arbetet. Men för att det ska fungera måste man fördela ansvaret mellan sig. Strikt juridiskt är det bara en ordförande som måste utses. Men i realiteten ger man olika uppdrag till ledamöterna. Read More

en_GBEnglish (UK)