Äktenskapsförord och samboavtal

Om du är gift eller sambo bör du se över juridiken så att allt är ordnat på bästa sätt när det oförutsedda händer, genom äktenskapsförord eller samboavtal underlättar ni en eventuell framtida skilsmässa. 

Kontakta oss

Äktenskapsförord och samboavtal

Äktenskapsförord

I ett äktenskapsförord kan du förordna att all egendom eller viss egendom ska vara enskild egendom vid en eventuell framtida skilsmässa. Äktenskapsförordet kan upprättas innan du gifter dig eller under ditt äktenskap. Det krävs att äktenskapsförordet registreras för att vara giltigt.

Fem anledningar till att skaffa ett äktenskapsförord:

 • Du vill behålla ditt bolag, så att du inte blir av med halva din verksamhet vid en skilsmässa.
 • Du har mer egendom än din partner.
 • Du vill tillförsäkra att dina barn eller släktingar ärver din egendom när du dör.
 • Din partner har uppskov (uppskjuten reavinstskatt hänförligt till er gemensamma bostad på grund av tidigare bostad).
 • Du vill inte behöva betala din partners privata skulder vid en separation.

Samboavtal

I ett samboavtal kan du bestämma om ni ska dela lika på den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, som ni införskaffat för gemensamt bruk.

Även om en av samborna betalat allt ska bostaden och möblerna till värde delas lika om samborna separerar. Därför är det viktigt att upprätta ett samboavtal för att vara säker på att du får det som du har rätt till.

Tre anledningar till att skaffa ett samboavtal:
• Du har betalat mer vid köp av er gemensamma bostad.
• Din partner har uppskov (uppskjuten reavinstskatt hänförligt till er gemensamma bostad på grund av tidigare bostad).
• Du vill inte behöva betala din partners privata skulder vid en separation.

Kontakta oss på Creo Advokater om du och din partner vill upprätta ett samboavtal eller äktenskapsförord utifrån just eran situation.

Första kontakten är kostnadsfri!

Kontakta oss

Hur vi hjälper dig

Första kontakten sker per telefon eller e-post

Du ringer eller skickar e-post till någon av våra jurister och berättar om ditt problem. Vi bokar tillsammans in en tid för inledande samtal, antingen på advokatbyrån eller hos dig i dina lokaler.

Inledande samtal hos oss eller hos dig

Vi träffas för ett förutsättningslöst möte. Syftet är att vi ska förstå dig och vad du behöver hjälp med. Vi informerar dig även om våra villkor och arbetssätt. När vi har bildat oss en uppfattning om ditt problem ger vi dig konkreta förslag på hur vi kan lösa det.

Victoria Fridén

Advokat/Partner
 • Kontakt
 • Om Victoria

Victoria har sedan hon tog sin juristexamen vid Stockholms universitet arbetat på jurist- och advokatbyråer innan hon blev partner på Creo Advokater.
Victoria biträder både företag och privatpersoner i rättsliga ärenden och är särskilt specialiserad inom familjerättens område (bl.a. upprättande av äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal, bouppteckning vid dödsfall, arvskiftes- och gåvohandlingar m.m.). Vidare biträder hon ofta klienter i arvsrättsliga tvister och i vårdnadsmål samt åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

Victoria biträder även företag och privatpersoner i andra civilrättsliga mål i domstol, t.ex. vid fordringstvister.

Kontakta Victoria om du har ett ärende där du önskar ha en advokat som ger sitt yttersta för att tillvarata dina rättigheter.

Creo skapar värde, löser problem och trappar om möjligt ned konflikter. Vi tycker om människor och trivs med vad vi gör. Vad kan vi göra för dig?
Jörn Liljeström, Grundare

Kontakta oss

Har du några frågor du vill bollplanka eller ha råd i aktuella ärenden är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.
  Se de Allmänna villkoren som alltid gäller vid anlitande av oss.


  • Växel Creo Advokater
   08 – 562 403 40
  • creo@creoadvokater.se
  • Creo Advokater
   Styrmansgatan 2
   114 54 Stockholm
  sv_SESvenska