Affärsjuridik

Creo Advokater har lång och gedigen erfarenhet av att bistå klienter, både företag och privatpersoner, i alla frågor som förekommer inom ekonomisk verksamhet.

Kontakta oss

Vi hjälper dig under bolagets hela livscykel

Startups

Vi stöttar nystartande företag för att få en bra juridisk struktur, en bra bolagsordning och ett klokt aktieägaravtal. Vi skapar tydliga balanserade ramar för samarbete och förebygger tvister.

Löpande verksamhet

Vi hjälper er med den löpande verksamheten, leverantörs-, uppdrags- och entreprenadavtal. Ibland uppstår tvister, vi löser dem effektivt inom eller utanför domstol. 

Vi hjälper särskilt med frågor kring ert lokalhyresavtal och har även medarbetare som är specialister inom fastighetsrätt.

Läs mer om fastighetsrätt
läs mer om entreprenadjuridik

Ägarfrågor – från äktenskapsförord till generationsskifte

När relationen är ny glömmer man ibland bort att skydda bolaget om kärleken skulle ta slut. Vi hjälper er med äktenskapsförord. Går det sedan snett hjälper vi med skilsmässa och bodelning så att bolaget hålls i goda händer.

När det är dags för generationsskifte hjälper vi dig som ägare att föra över bolaget i nya trygga händer. Det kan vara allt från testamenten för att behålla företaget inom familjen till lösande av succession vid ägarens plötsliga dödsfall. Vi hjälper med kloka framtidsfullmakter och testamenten som gör att verksamheten kan fortlöpa även om huvudägaren blir allvarligt sjuk eller rentav avlider.

läs mer om äktenskapsförord
Läs mer om testamenten

Övriga frågor

Det finns tillfällen då man inte riktigt vet vart man ska vända sig. Ring oss!
Vi har stött på det mesta, även udda exempel som skadehantering, fysiska och immateriella intrång samt återtag av medel eller föremål efter förskingring och andra brott.

Hur vi hjälper dig

Första kontakten sker per telefon eller e-post

Du ringer eller skickar e-post till någon av våra jurister och berättar om ditt problem. Vi bokar tillsammans in en tid för inledande samtal, antingen på advokatbyrån eller hos dig i dina lokaler.

Inledande samtal hos oss eller hos dig

Vi träffas för ett förutsättningslöst möte. Syftet är att vi ska förstå dig och vad du behöver hjälp med. Vi informerar dig även om våra villkor och arbetssätt. När vi har bildat oss en uppfattning om ditt problem ger vi dig konkreta förslag på hur vi kan lösa det.

Rättsskydd och rättshjälp

Vanligen ingår det ett rättsskydd i din hemförsäkring som täcker en stor del av kostnaden för ett juridiskt ombud. Det enda som du som klient då måste stå för är självrisken. Vi hjälper dig gärna att ansöka om rättsskydd. Om du inte har någon hemförsäkring med rättsskydd hjälper vi dig att undersöka möjligheterna till rättshjälp genom rättshjälpsmyndigheten.

Kontakta oss

Har du några frågor du vill bollplanka eller ha råd i aktuella ärenden är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.
  Se de Allmänna villkoren som alltid gäller vid anlitande av oss.


  • Växel Creo Advokater
   08 – 562 403 40
  • creo@creoadvokater.se
  • Creo Advokater
   Styrmansgatan 2
   114 54 Stockholm
  sv_SESvenska