Creo skapar värde, löser problem och trappar om möjligt ned konflikter. Vi tycker om människor och trivs med vad vi gör. Vad kan vi göra för dig?

Jörn Liljeström
Grundare
VÅR IDÉ – VI GÖR DET ENKELT
Det är lätt att gå vilse i skogen av fakta och fastna i det juridiska snåret. För att nå fram till målet behöver man se klart. Vårt arbete kännetecknas av förmåga att hitta målet så enkelt som möjligt. Vi löser dina problem med klarsyn, kompetens och god människokännedom.
 
HUR VI ARBETAR
Vi hjälper dig och ditt företag med praktiskt användbar rådgivning och effektiva åtgärder. Internt utvecklar vi hela tiden vår kompetens och stärker varandra. Vi arbetar effektivt i team med ett stort mått av hjälpsamhet och omtanke både internt och i förhållande till dig som klient. I ett yrke där man behöver skapa goda lösningar är det viktigt att vi som hjälper dig trivs och att vår fulla potential kan tas till vara. Det är så vi tar hand om våra klienter på bästa sätt. Med lite extra omtanke.
EXPERTIS
Vår erfarenhet och kompetens sträcker sig över större delen av det civilrättsliga området. Vi löser tvister, inom eller utanför rätten. Vår processvana ger god förmåga att utforma praktiska lösningar och avtal som håller. 

 

Tvistelösning
Vi hjälper er till bästa möjliga utgång vid tvist i domstol. Vår processvana och förmåga att bedöma styrkan i både argument och bevisning ger goda förutsättningar att hamna rätt i både domstol och förlikning. 
Fastighetsrätt
Vi hjälper dig med frågor rörande kommersiella lokaler, problem vid ombyggnad eller löpande förvaltning. Vi löser problemen vad de än kan vara och skapar praktiska  lösningar som håller.
Skadeståndsrätt
När någon orsakar skada, t ex. vattenskada eller förskingrar pengar, hjälper vi er att driva er sak för att hämta ersättning från skadevållande eller från ert försäkringsbolag. 
Affärsjuridik
Vi hjälper er vid verksamhetsstart, med samarbeten och i tvister. Ring oss för effektiv bollplankning vid frågor om utformning, tolkning och tillämpning av avtal. 
Associationsrätt 
Vi har stor erfarenhet av alla möjliga bolags- och föreningsrättsliga frågor rörande löpande verksamheten och dagsaktuella problem. Vi hjälper förenings- och bolagsstyrelser att hamna rätt.
Ekonomisk familjerätt
Vi hjälper dig bland annat med frågor kring generationsväxling i företag, bodelning, arv och familjerättsliga avtal såsom t.ex. äktenskapsförord. Vi upprättar nödvändiga handlingar och företräder vid behov i domstol.
TEAMET 

Jörn Liljeström
Advokat 

E-post:
jorn.liljestrom@creoadvokater.se

Telefon: 08-562 403 41

Jörn tog sin juristexamen vid Lunds universitet 1992. Efter tingsmeritering vid Huddinge tingsrätt har han som verksam inom HSB varit ombud för i huvudsak fastighetsägare i civilrättsliga tvister och fört deras talan i hela landet. Från 2003 har han fortsatt med tvistemålshantering m m på  advokatbyrå. 

Kontakta honom när ni behöver ombud i rättegång eller för att förebygga och lösa tvister inom det civilrättsliga området, inklusive allt som berör delägare och styrelser i bolag och bostadsrättsföreningar. Det går också bra att bara fråga om råd om vad som helst.

Nathalie Ripén
Paralegal, administrativt ansvarig

E-post:
nathalie.ripen@creoadvokater.se

Telefon: 08-562 403 42

Nathalie har sedan 2014 arbetat tillsammans med Jörn Liljeström. Hon utbildade sig till paralegal vid Påhlmans Handelsinstitut, har studerat organisering och ledning och är nu även administrativt ansvarig.

Kontakta Nathalie om det är något som rör Creos verksamhet eller om du inte får tag på Jörn. 

 

Jenny Karlsson
Jur. kand

E-post: jenny.karlsson@creoadvokater.se

Telefon: 08-562 403 44

Jenny tog juristexamen samt en examen i kriminologi vid Stockholms universitet.

Hon arbetar huvudsakligen med hyresrättsliga- samt bostadsrättsrelaterade frågor.

Genom sin erfarenhet från försäkringsbranschen har Jenny erhållit lite utav en expertis vad gäller skadedrabbade fastigheter och bostadsrättsföreningar.

Kontakta Jenny för juridisk rådgivning eller ett trevligt samtal.

Karolina Linnros
Jur. kand

E-post: karolina.linnros@creoadvokater.se

Telefon: 08-562 403 43

Karolina har studerat till jurist och civilekonom vid Stockholms universitet. Efter avslutad tingsmeritering vid Attunda tingsrätt arbetade hon vidare som jurist vid tingsrätten, med särskild inriktning på tvistemålsprocess. Hon vet vilka argument som håller och vilken betydelse bevisningen har i ett mål.

Karolina har också nyligen själv byggt hus och vet vad om krävs för att klara sig helskinnad ur ett sådant projekt!

Kontakta Karolina om du vill prata processer eller bara har en knepig entreprenör.

Inger Boman 
Advokat i kontorsgemenskap

E-post: inger.boman@creoadvokater.se

Telefon: 08-562 403 49

Inger blev jur. kand. 1981 vid Stockholms universitet med kompletterande utbildning i  företagsekonomi. Efter tingsmeritering på Gotlands tingsrätt arbetade hon bl.a. med konsumenträttsliga frågor på OK-Förbundet och som departementssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. Hon har sedan 1997 i egen juristfirma och på advokatbyrå arbetat med privaträttsliga uppdrag, främst ekonomisk familjerätt.

Kontakta Inger om du som företagare eller privatperson behöver upprätta genomtänkta avtal eller familjerättsliga dokument. Du kan anlita henne som juridiskt ombud i rättegång och i samband med bodelning/arvskifte. Hon åtar sig också uppdrag som boutredningsman i komplicerade dödsbobon och då delägarna är oense. 

AKTUELLT
Här kan du följa vad som händer hos oss, utbildningstillfällen och ta del av våra tankar och idéer. Vad gäller bostadsrättsfrågor så kan ni också fördjupa er i BoBättre,  den ledande tidskriften för Brf-styrelser. 

Creo skapar värde, löser problem och trappar om möjligt ned konflikter. Vi tycker om människor och trivs med vad vi gör. Vad kan vi göra för dig?

Jörn Liljeström
Grundare
KONTAKTA OSS
Har du några frågor du vill bollplanka eller ha råd i aktuella ärenden är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.
 
Telefon
08 – 562 403 40
E-post
creo@creoadvokater.se
Adress
Styrmansgatan 2, 114 54 Stockholm
Läs gärna våra allmänna villkor som gäller vid anlitande av oss.